Bestuur van de stichting

Voorzitter - Wytze Werkhoven (ad-interim)

Moark 7, 9269 MC Feanwâlden
0511 471 491
bestuurslidsbd@gmail.com


Secretaris - Vacant


Penningmeester - Gerben van der Meulen

Noarder Stasjonsstrjitte 37, 9271 CH De Westereen
0511 443 281
penningmeesterSBD@gmail.com


Algemene Zaken - Vacant