Links

Graftombe - http://graftombe.nl/categories/cities/46/dantumadeel#cities

Gemeente Dantumadiel - www.dantumadiel.eu

LOB (Landelijke Organisatie Begraafplaatsen) - www.begraafplaats.nl

Terebinth (Stichting voor funerair erfgoed) - www.terebinth.nl

 Begraafplaatsen, beroemde graven - www.dodenakkers.nl

Relevante adressen, juridisch en notarieel advies, korte informatiefilmpjes -

www.uitvaart.nl

 Funeraire adviezen - www.funerair.nl

 Nederlands uitvaartmuseum -www.totzover.nl